Zoeken

2011, 2013, 2014, 2017......

En nu weer een award voor beste trimsalon in de regio 2018. Dankzij onze geweldige klanten die op ons hebben gestemd. Kijk hier naar de beoordelingen voor Hondensalon Wolvers.

Dank hiervoor! Blijf je stem uitbrengen zolang je tevreden bent, wij blijven ons best doen!
11 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondensalon Wolvers.