Zoeken

75 JAAR.....

Dit jaar viert Hondensalon Wolvers haar 75 jarig bestaan. De oudste trimsalon van Nederland.


This year, the Wolvers dog salon is celebrating its 75th anniversary. The oldest grooming salon in the Netherlands15 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondensalon Wolvers.