Zoeken

Open!

Wij krijgen veel telefoon of wij geopend zijn en de gemaakte afspraken doorgaan. Wij zijn geopend. Wel met maatregelen zoals te lezen zijn in een eerder bericht die wij op Facebook hebben geplaatst.


We get a lot of telephone whether we are open and the appointments made continue. We are open. However, with measures as can be read in an earlier message that we posted on Facebook.

23 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondensalon Wolvers.