Zoeken

Afspraak maken

Ook voor het knippen van nagels, het legen van de anaalklier en het plukken van de oortjes moet ook een afspraak gemaakt worden. 0703933251Nagels knippen € 7.50

Anaalklier legen € 7.50

Oortjes plukken € 7.50

49 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Hondensalon Wolvers tijdelijk slecht bereikbaar.

Door wegwerkzaamheden aan de Prinses Mariannelaan zijn wij slecht bereikbaar. Ga bijtijds van huis om op tijd te zijn voor de afspraak! Volg de link voor meer informatie >>> https://www.lv.nl/prinses-

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondensalon Wolvers.