Zoeken

Afspraak maken

Ook voor het knippen van nagels, het legen van de anaalklier en het plukken van de oortjes moet ook een afspraak gemaakt worden. 0703933251Nagels knippen € 7.50

Anaalklier legen € 7.50

Oortjes plukken € 7.50

22 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondensalon Wolvers.