Zoeken

De Cockapoo

De Cockapoo.....Naast populaire mixen als de Goldendoodle en Labardoodle is er ook de Cockapoo of Cockapoodle. Zoals de naam al doet vermoeden is het een mix van de Cocker Spaniel met een poedel. Voor zover wij weten is het geen erkend ras. Mocht dit wel zo zijn dan horen wij het graag. Wij hebben haar vandaag weer mooie gemaakt met veel plezier.


87 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondensalon Wolvers.