Zoeken

"Kruipertjes" synoniem voor rot dingetjes

Op deze manier zoeken wij naar kruipertjes (grasaartjes) Als je goed kijkt zie je dat er één wordt weggeblazen, en die niet loslaten kunnen wij goed vinden zo Let ook eens op de grote ruimte tussen de tenen. Die ruimte loopt een heel stuk door richting het voetje, daar kan een heel kruipertje in zonder dat je deze ziet. Wij doen er alles aan om de aartjes te verwijderen. Kijk zelf ook regelmatig je hond na op deze rotdingen. Het scheelt veel ellende voor je hond en je portemonnee. (delen mag).


20 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondensalon Wolvers.