Zoeken

Lockdown

Soms is het niet geheel duidelijk wie wel en wie niet mogen doorwerken in de huidige lockdown. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid te mogen werken onder bepaalde voorwaarden. Bel voor de voorwaarden en maak een afspraak. 0703933251.Sometimes it is not entirely clear who can and who cannot continue to work in the current lockdown. We are fortunate to be able to work under certain conditions. Call for the conditions and make an appointment. 0703933251.

50 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondensalon Wolvers.