Zoeken

Natte wandeling voor kankeronderzoek

De sponsorwandeling van 6 oktober 2019 ten bate van het onderzoek naar kanker bij dieren. Uiteraard hebben wij meegelopen. Het was heerlijk wandelweer. Via onderstaande link zijn alle foto's van die dag te zien

https://www.facebook.com/kankerbijdieren/


10 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondensalon Wolvers.