Zoeken

Omleiding 22-6 t/m 26-6

Heb jij een afspraak in de salon in de week van 22-6 t/m 26-6 dan kun je ons moeilijk bereiken.

De Prinses Mariannelaan is voor een deel afgesloten.

Wij zijn te bereiken via de Binckhorstlaan, parkeren aan de achterkant.

Zie gele lijn.

Of in één van de zijstraten aan de andere kant van de Prinses Mariannelaan.


20 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondensalon Wolvers.