Zoeken

Ruim je paaseitje nou eens op....

Nog even dan is het weer zover, Pasen.

Gezellig een eitje erbij, vooral die chocolade eitjes zijn heerlijk.

Maar......Waarschijnlijk weet jij het al maar voor diegenen die het nog niet weten.

Let op! Paaseitjes zijn voor de hond GIFTIG en kunnen zelfs DODELIJK zijn. (voor de kat ook trouwens).


De vergiftiging komt het meeste voor bij honden, aangezien zij de neiging hebben om van tafel te eten en niet schromen om de chocolade inclusief verpakking naar binnen te werken.

De giftige stof in chocolade is theobromine.

De hoeveelheid theobromine verschilt per soort chocolade.

Over het algemeen geldt, hoe donkerder de chocolade, hoe meer theobromine het bevat.


Wat te doen als de hond de eitjes naar binnen heeft gewerkt.

Direct naar de dierenarts!

Beter nog, bewaar de eitjes op een plek waarvan je zeker bent dat de hond er niet bij kan.


Vrolijk Pasen gewenst.....21 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondensalon Wolvers.