Zoeken

The good old days

The good old days...... 1952. Een foto uit de Posthoorn, vandaag gekregen van een klant. Heel lang geleden en Wolvers dierentehuis bestond toen al 7 jaar. Wat een geschiedenis heeft ons bedrijf eigenlijk. Heel mooi, trots.#deoudstetrimsalonvannederland


15 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondensalon Wolvers.