Zoeken

Woensdag 3 maart

Vanaf woensdag 3 maart mogen wij u weer ontvangen in de winkel. Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden door de overheid. Uiteraard volgen wij deze voorwaarden. Wij hebben ook zelf een aantal voorwaarden gesteld zoals u hier kunt lezen. Dit voor uw en onze gezondheid.

*******

From Wednesday 3 March we can receive you again in the store. However, there are a number of conditions attached to this by the government. Of course we follow these conditions. We have also set a number of conditions ourselves, as you can read here. This for your and our health.

Minder weergeven


14 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondensalon Wolvers.