Zoeken

Feestdagen


Hondensalon Wolvers wenst iedereen een heel leuk en gezellig sinterklaasfeest, geweldige en gelukkige kerstdagen en een superleuke jaarwisseling. Ook dit jaar in de gehele decembermaand voor alle honden in de salon een presentje voor de feestdagen.

7 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondensalon Wolvers.