" De oudste trimsalon van Nederland "

Hondensalon Wolvers

Prinses Mariannelaan 306

2275 BR Voorburg

070-3933251

©HW

In onderstaand overzicht hebben wij een selectie gemaakt van meer dan 100 foto's.

Hier kunt u zien wat de mogelijkheden zijn.

Deze honden zijn geknipt zoals de eigenaren het graag willen. 

Zolang het niet ten koste gaat van het welzijn en de gezondheid van de hond knippen wij zoals u het wenst.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondensalon Wolvers.